Back

ⓘ L-765,314
L-765.314
                                     

ⓘ L-765.314

L-765.314 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist za alfa-1 adrenergički receptor α 1B. On se uglavnom koristi za istraživanje uloge α 1B receptora u regulaciji krvnog pritiska, mada se smatra da α 1B receptor isto tako ima važnu ulogu u mozgu.