Back

ⓘ Ритуал
Ритуал
                                     

ⓘ Ритуал

Ритуал представља систем правила која одређују понашање појединаца, а која ће бити од симболичког дејства на физички свет. Углавном су условљени факторима културе. Често су праћени речима или гестовима, а могу бити верске или световне природе. Ритуално деловање се одвија на извесним местима и у одређено време, који носе тек симболично значење. Ритуално деловање се понавља често, и оно је ухваћено у мрежу симбола. Стандардизовано поступање које се понавља, али коме недостаје симболизација пример је навике или обичаја, а не ритуала. Симболизовање даје деловању много важније значење. Ритуал повезује прошлост са садшњошћу, и обрнуто. Значај који има повезаност између симбола и ритуала приметан је и у дефиницијама које пружају Виктор Тарнер и Роберт Бокок. Према Тарнеровој дефиницији симбол представља најмању јединицу ритала, док Бокок наводи да ритуал представља начин за изражавање симбола посредством телесних активности или гестова. Ритуали су присутни у свим познатим људским друштвима. Представљају друштвену, групну активност упућену заједници или неком њеном делу. На подручју проучавања ритуала постоје различите дефиниције самог појма. Према једној од њих ритуал се одређује као аутсајдерска категорија која подразумева низ активности које некоме изван групе, којој је одређени ритуал својствен, може изгледати ирационално, неповезано или нелогично. Из перспективе инсајдера, припадника одређене групе којој је ритуал познат, коришћење оваквог одређења представља признање да се ова активност може учинити као ирационална од стране непознатог посматрача.

Према антропологу Клифорду Герцу политички ритуали нису само одраз политичке моћи, већ моћ политичких актера зависи од њихове способности да стварају ритуале и оквире унутар којих друштвена хијерархија на челу са краљем сматра се природном и светом и којима се владар у извесном смислу поистовећује са божантвом.