Back

ⓘ Atiprosin
Atiprosin
                                     

ⓘ Atiprosin

Atiprosin je antihipertenzivni lek koji se koristi kao selektivni antagonist α 1 -adrenergičkog receptora. On takode poseduje izvesnu antihistaminsku aktivnost, mada je ona slaba. On nije plasiran na tržište.

                                     
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol
  • Антагонисти: Абанохил Адимолол Ајмалицин Алфузосин Амосулалол Аротинолол Атипросин Беноксатиан Буфломедил Буназосин Карведилол CI - 926 Коринантин Дапипразол
  • Antagonisti: Abanohil Adimolol Ajmalicin Alfuzosin Amosulalol Arotinolol Atiprosin Benoksatian Buflomedil Bunazosin Karvedilol CI - 926 Korinantin Dapiprazol

Users also searched:

...