Back

ⓘ Jodocijanopindolol
Jodocijanopindolol
                                     

ⓘ Jodocijanopindolol

Jodocianopindolol je lek koji je srodan sa pindololom, i koji deluje kao antagonist β 1 adrenoreceptor i 5-HT 1A receptora. Njegov 125 I radio-obleženi derivat je u širokoj upotrebi za mapiranje distribucije beta adrenoreceptora u telu.

                                     
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Hidroksitertatolol ICI - 118, 551 Idropranolol Indenolol Indopanolol Jodocijanopindolol Iprokrolol Izoksaprolol Izamoltan Labetalol Landiolol Levobetaksolol
  • Хидрокситертатолол ICI - 118, 551 Идропранолол Инденолол Индопанолол Јодоцијанопиндолол Ипрокролол Изоксапролол Изамолтан Лабеталол Ландиолол Левобетаксолол

Users also searched:

...