Back

ⓘ Hidrogenisani skrobni hidrozilat
                                     

ⓘ Hidrogenisani skrobni hidrozilat

Hidrogenisani skrobni hidrozilat je smeša nekoliko šećernih alkohola. Hidrogenisani skrobni hidrozilati imaju 40 do 90 procenata slatkoće šećera.

Hidrogenisani skrobni hidrozilati se proizvode parcijalnom hidrolizom skroba – najčešće kukuruznog skroba, mada se skrob iz krompira i žita takode može koristiti. Time se formiraju dekstrini glukoza i kratki glukozni lanci. Hidrolizovani skrob dekstrin se zatim hidrogeniše do šećernih alkohola.

Hidrogenisani skrobni hidrozilat je sličan sa sorbitolom: ako se skrob potpuno hidrolizuje do glukoze, onda je rezultat hidrogenacije sorbitol. Pošto u HSH-u skrob nije potpuno hidrolizovan, formira se smeša sorbitola, maltitola, i dužih lanaca hidrogenisanih saharida npr. maltotriitol. Kada smeša ne sadrži dominantni poliol koristi se generičko ime hidrogenisani skrobni hidrozilat. Medutim, ako ima 50% ili više poliola jednog tipa u smeši, on se naziva "sorbitolni sirup", ili "maltitolni sirup", etc.

                                     

1. Upotreba

Hidrogenisani skrobni hidrozilat se komercijalno koristi na isti način kao i drugi šećerni alkoholi. Često se primenjuje kao zasladivač i kao sastojak koji zadržava vlagu. U ulozi modifikatora kristalizacije, on može da spreči formiranje šećernih kristala u sirupu.

                                     
  • Termin HSH ima više značenja. Hidrogenisani skrobni hidrozilat Her Space Holiday, američka rok grupa

Users also searched:

...