Back

ⓘ Proteinska fosfataza 2
Proteinska fosfataza 2
                                     

ⓘ Proteinska fosfataza 2

Proteinska fosfataza 2, takode poznata kao PP2A, je enzim koji je kod ljudi kodiran PPP2CA genom. PP2A heterotrimerna proteinska fosfataza, je široko zastupljena i konservirana serin/treoninska fosfataza sa širokom supstratnom specifičnošću i različitim ćelijskim funkcijama. Medu PP2A metama su proteini onkogene signalne kaskade, poput Raf, MEK, i AKT.

                                     
  • je formira akronim HEAT Hantingtin, elongacioni faktor 3 EF3 proteinska fosfataza 2A PP2A i kvašćana kinaza TOR1 HEAT ponavljanja formiraju štapićaste
  • Mitogenom - aktivirane proteinske MAP kinaze EC 2 7.11.24 su serin treonin - specifične proteinske kinaze koje odgovaraju na ekstracelularne stimuluse
  • Većina tirozinskih kinaza ima asociranu proteinsku tirozinsku fosfatazu koja uklanja fosfatnu grupu. Proteinske kinaze su grupe enzima koji poseduju katalitičke
  • NADP kinaza EC 2 7.11.5, izocitratna dehidrogenaza NADP kinaza, ICDH kinaza fosfataza IDH kinaza, IDH kinaza fosfataza IDH - K P, IDHK P, izocitrat
  • 6 - bisfosfat 2 - fosfataza EC 3.1.3.47: hidroksimetilglutaril - KoA reduktaza NADPH - fosfataza EC 3.1.3.48: proteinska tirozinska fosfataza EC 3.1.3.49:
  • Enzim koji uklanja fosfatne grupe je poznat kao fosfataza Jedna od najvećih grupa kinaza su proteinske kinaze, koje deluju na modifikuju aktivnost specifičnih
  • Neurabin - 2 je protein koji je kod ljudi kodiran PPP1R9B genom. Spinofilin je regulatorni deo katalitičke jedinica proteinske fosfataze - 1 PP1 On je
  • Bcl - 2 B - ćelijski limfom 2 je član Bcl - 2 familije proteinskih regulatora apoptoze. On je kodiran BCL2 genom. Bcl - 2 je drugi član niza proteina koji su
  • cikličnog adenozin monofosfata cAMP koji onda aktivira proteinsku kinazu A, i kontra - balansira fosfatazu PP2A. Kompozicija signalnog kompleksa omogućava mehanizam

Users also searched:

...