Back

ⓘ Imiloksan
Imiloksan
                                     

ⓘ Imiloksan

Imiloksan je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist α 2B adrenergičkog receptora. On je bio koristan u odredivanju dejstva pojedinačnih α 2 adrenergičkih tipova.

                                     

1. Hemija

Imidazolna porcija imiloksana se priprema reakcijom imidata sa dietil acetalom aminoacetaldehida. N -alkilacija imidazola sa etil jodidom daje imiloksan.

                                     
  • Molekulska formula C14H16N2O2 se može odnositi na: Imiloksan 4, 5 - MDO - DMT Etomidat
  • moguće je da doprinosi patogenezi gojaznosti. Ovaj gen ne sadrži introne. Imiloksan Johimbin Adrenergički receptor Entrez Gene: ADRA2B adrenergic, alpha - 2B

Users also searched:

...