Back

ⓘ Romifidin
Romifidin
                                     

ⓘ Romifidin

Romifidin je lek koji se koristi u veterini kao sedativ uglavnom za velike životinje kao što su konji, mada se on može koristiti u širokom nizu vrsta. On se ne koristi za ljude, ali je blisko strukturno srodan sa lekom u širokoj upotrebi klonidinom.

Romifidin deluje kao agonist na α 2 adrenergičkom receptoru. Nuspojave mogu da obuhavataju bradikardiju i respiratornu depresiju. On se često koristi uporedo sa drugim sedativima ili analgeticima kao što je ketamin ili butorfanol. Johimbin se može koristiti kao antidot za brzo poništanje njegovog dejstva.

                                     
 • norepinefrin norfenefrin oktopamin oksimetazolin Fenilpropanolamin rilmenidin romifidin sinefrin talipeksol tizanidin Alfa - adrenergički agonisti se koriste za
 • Deksmedetomidin QN05CM90 Detomidin QN05CM91 Medetomidin QN05CM92 Ksilazin QN05CM93 Romifidin QN05CM94 Metomidat N05CX01 Meprobamat, kombinacije N05CX02 Metahalon
 • Detomidin Deksmedetomidin Gvanabenz Gvanfacin Lofeksidin Medetomidin Romifidin Tizanidin Tolonidin Ksilazin Ksilometazolin Oksimetazolin Antagonisti
 • Alfa - agrenergični agonisti 4 - NEMD Klonidin Deksmedetomidin Lofeksidin Medetomidin Romifidin Tizanidin Ksilazin
 • Alfa - agrenergični agonisti 4 - NEMD Klonidin Deksmedetomidin Lofeksidin Medetomidin Romifidin Tizanidin Ksilazin
 • Noradrenalin Fenilpropanolamin Piperoksan Pseudoefedrin Rilmenidin Romifidin Talipeksol Tetrahidrozolin Tizanidin Tolonidin Urapidil Ksilazin Ksilometazolin
 • Alfa - agrenergični agonisti 4 - NEMD Klonidin Deksmedetomidin Lofeksidin Medetomidin Romifidin Tizanidin Ksilazin
 • Noradrenalin Fenilpropanolamin Piperoksan Pseudoefedrin Rilmenidin Romifidin Talipeksol Tetrahidrozolin Tizanidin Tolonidin Urapidil Ksilazin Ksilometazolin
 • Noradrenalin Fenilpropanolamin Piperoksan Pseudoefedrin Rilmenidin Romifidin Talipeksol Tetrahidrozolin Tizanidin Tolonidin Urapidil Ksilazin Ksilometazolin
 • Noradrenalin Fenilpropanolamin Piperoksan Pseudoefedrin Rilmenidin Romifidin Talipeksol Tetrahidrozolin Tizanidin Tolonidin Urapidil Ksilazin Ksilometazolin
 • Noradrenalin Fenilpropanolamin Piperoksan Pseudoefedrin Rilmenidin Romifidin Talipeksol Tetrahidrozolin Tizanidin Tolonidin Urapidil Ksilazin Ksilometazolin
 • Noradrenalin Fenilpropanolamin Piperoksan Pseudoefedrin Rilmenidin Romifidin Talipeksol Tetrahidrozolin Tizanidin Tolonidin Urapidil Ksilazin Ksilometazolin