Back

ⓘ Klonidin
Klonidin
                                     

ⓘ Klonidin

Klonidin je simpatolitički lek koji se koristi za tretiranje visokog krvnog pritiska, nekih oblika bola, ADHD i anksioznog/paničnog poremećaja. On je klasifikovan kao centralno delujući α 2 adrenergički agonist.

                                     

1. Sinteza

Klonidin, 2-2.6-dihlorofenilaminimidazolin, se može sintetisati iz 2.6-dihloroanilina, reakcijom u kojom sa amonijum tiocijanatom daje N-2.6- dihlorofeniltioureju. Metilacija ovog produkta, i naknadna reakcija sa etilen diaminom daje klonidin.