Back

ⓘ Apraklonidin
Apraklonidin
                                     

ⓘ Apraklonidin

Apraklonidin je simpatomimetik koji se koristi u terapiji glaukoma. On je agonist α 2 -adrenergičkog receptora i slab agonist alfa-1 adrenergičkog receptora.

Apraklonidin se administrira u koncentraciji od 1% za sprečavanje i tretman povišenog posthirurškog intraokularnog pritiska i 0.5% za kratkotrajnu adjunktivnu terapiju kod pacijenata na maksimalno tolerisanoj medicinskoj terapiji kojima je neohodna dodatna redirekcija intraokularnog pritiska. Jedna kap se obično dodaje jedan sat pre laserske operacije oka i još jedna kap nakon završetka procedure.