Back

ⓘ Silodosin
Silodosin
                                     

ⓘ Silodosin

Silodosin je lek za simptomatički tretman benignog uvećanja prostate. On deluje kao antagonist α 1 -adrenoceptor sa visokom selektivnošću.

                                     

1. Farmakologija

Pošto je silodosin veoma selektivan inhibitor α 1A adrenergičkog receptora, on praktično ne uzrokuje ortostatičku hipotenziju što je u kontrastu sa drugim α 1 blokatorima. S druge strane, visoka selektivnost uzrokuje probleme sa ejakulacijom.

                                     
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin
  • Фентоламин Пипероксан Празосин Хиназосин Ритансерин RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Силодосин SL - 89.0591 Спиперон Талипексол Тамсулосин Теразосин Тибалосин Тиодазосин
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin
  • Fentolamin Piperoksan Prazosin Hinazosin Ritanserin RS - 97, 078 SGB - 1, 534 Silodosin SL - 89.0591 Spiperon Talipeksol Tamsulosin Terazosin Tibalosin Tiodazosin

Users also searched:

...