Back

ⓘ RAIG
                                     

ⓘ RAIG

RAIG su grupa od četiri blisko srodna G protein spregnuta receptora čije izražavanje je indukovano retinoinskom kiselinom.

Funkcija ovih proteina nije odredena. Pretpostavlja se da oni mogu da pruže mehanizam kojim retinoinska kiselina može da utiče na G proteinsku signalnu kaskadu. Osim toga, RAIG receptori formiraju interakcije sa članovima klase uvojitih G protein spregnutih receptora i potencijalno aktiviraju Wnt signalni put.

                                     

1. Spoljašnje veze

  • GPRC5A+protein,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
  • GPRC5C+protein,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
  • "GPRC5 RAIG Receptors”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
  • GPRC5B+protein,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH