Back

ⓘ Receptor paratiroidnog hormona 2
Receptor paratiroidnog hormona 2
                                     

ⓘ Receptor paratiroidnog hormona 2

Ovaj protein je član familije 2 G protein spregnutih receptora. On je receptor za paratiroidni hormon PTH. Ovaj receptor je selektiviji u prepoznavanju liganda i ima specifičniju tkivnu distribuciju u poredenju sa receptorom paratiroidnog hormona 2 PTH1R. On se aktivira samo posredstvom PTH, a ne i PTHLH. on je posebno zastupljen u mozgu i pankreasu.

                                     

1. Spoljašnje veze

 • "Parathyroid Hormone Receptors: PTH2”. IUPHAR Database of Receptors and Ion Channels. International Union of Basic and Clinical Pharmacology.
 • Receptor,+Parathyroid+Hormone,+Type+2 на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
                                     
 • Postoje dva receptora paratiroidnog hormona kod sisara: PTH1R i PTH2R. Za ove receptore se vezuje paratiroidni hormon Oni su članovi GPCR familije transmembranskih
 • vezuje za receptor paratiroidnog hormona 1 koji je prisutan u visokim nivoima u kostima i bubrezima i za receptor paratiroidnog hormona 2 koji je visoko
 • Receptor paratiroidnog hormona 1 je protein koji je kod ljudi kodiran PTH1R genom. PTH1R deluje kao receptor za paratiroidni hormon PTH i za paratiroidnom
 • GPCR receptora obuhvata vazoaktivne intestinalne peptidne receptore i receptore za sekretin, kalcitonin i paratiroidni hormon paratiroidni hormon - srodne
 • luteinizirajući hormon horiogonadotropinski receptor lutropin horiogonadotropinski receptor LCGR ili receptor luteinizirajućeg hormona LHR je transmembranski
 • G protein - spregnuti receptor koji vezuje klasu pituitarni peptidnih hormona koji su poznati kao melanokortini. U ovu grupu hormona se ubrajaju adrenokortikotropski
 • receptor II, je protein koji je kod ljudi kodiran GNRHR2 genom. Receptor gonadotropin oslobadajućeg hormona 2 GnRH2 je G protein spregnuti receptor
 • Grelinski receptor takode poznat kao GHSR i receptor za oslobadanje hormona rasta, je G protein - spregnuti receptor koji vezuje grelin kao endogeni ligand
 • Folikulostimulišući hormonski receptor ili FSH - receptor FSHR je transmembranski receptor koji interaguje sa Folikulostimulišućim hormonom FSH On je G protein - spregnuti
 • žlezdi, kalcijum - detektujući receptor kontroliše homeostazu kalcijuma putem regulacije otpuštanja paratiroidnog hormona PTH Otpuštanje PTH je inhibirano
 • hipofizi. Vezivanje hormona za receptor dovodi do sinteze i otpuštanja hormona rasta. Mutacije ovog gena su asocirane sa deficijencijama hormona rasta, poremećajima
 • antagoniste oba MCH receptora R1 i R2. Melanin - koncentrirajući hormon Melanin Handlon AL, Zhou H 2006 Melanin - concentrating hormone - 1 receptor antagonists