Back

ⓘ Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid
Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid
                                     

ⓘ Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid

Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid je protein koji je kod ljudi kodiran ADCYAP1 genom. PACAP je sličan sa vazoaktivnim intestinalnim peptidom. Jedan od njegovih efekata je stimulacija enterohromafinu sličnih ćelija. On se vezuje za receptor vazoaktivnog intestinalnog peptida.

                                     

1. Funkcija

Posredstvom hipofiznog adenilat ciklazno aktivirajućeg polipeptidnog receptor tipa I, ovaj polipeptid stimuliše adenilat ciklazu i naknadno povišava nivoe cAMP u ciljnim ćelijama. Adenilat ciklazno aktivirajući peptid 1 nije samo hipofiziotropni hormon, nego takode funkcioniše kao neurotransmiter i neuromodulator. Osim toga on učestvuje u parakrinoj i autokrinoj regulacije pojedinih tipova ćelija. Ovaj gen se sastoji of pet eksona. Eksoni 1 i 2 kodiraju 5 UTR i signalni peptid, respektivno; ekson 4 kodira peptid srodan adenilat ciklazno aktivirajućem polipeptidu; i ekson 5 kodira maturisani peptid i 3 UTR. Ovaj gen kodira tri različita peptida, uključujući dva izotipa: kratku i dugačku formu.

                                     
  • kodiran ADCYAP1R1 genom. Za ovaj receptor se vezuje hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid PAC1 je za membranu vezani protein, koji je u znatnoj
  • intestinalni peptid VIP VPAC1 i VPAC2. Za ove receptore se vezuje VIP i u izvesnoj meri hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid PACAP Oba
  • mozgu. Vazoaktivni intestinalni peptid VIP i hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid PACAP su homologni peptidi koji funkcionišu kao neurotransmiteri

Users also searched:

...