Back

ⓘ ADCYAP1R1
ADCYAP1R1
                                     

ⓘ ADCYAP1R1

Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući polipeptidni receptor tip I je protein koji je kod ljudi kodiran ADCYAP1R1 genom. Za ovaj receptor se vezuje hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid.

PAC 1 je za membranu vezani protein, koji je u znatnoj meri homologan sa članovima klase B G protein spregnutih glukagonskih/sekretinskih receptora. Ovaj receptor posreduje različita dejstva adenilat ciklazno aktivirajućeg polipeptida 1 i pozitivno je spregnut sa adenilat ciklazom. Alternativno splajsovanje dva eksona ovog gena proizvodi četiri glavne splajsne varijante. PAC 1 je izražen u nadbubrežnim žlezdama, pankreasu, materici, i mozgu.

                                     
  • neuroendokrini hormoni. Mada su receptori za VIP VIRP 1 i 2 i PACAP ADCYAP1R1 homologni, oni se razlikuju u pogledu supstratnih specifičnositi i obrazaca
  • ciklazno aktivirajući polipeptidni receptor tip I Identifikatori Simbol ADCYAP1R1 Alt. simboli PACAPR Entrez 117 HUGO 242 OMIM 102981 RefSeq NM 001118 UniProt

Users also searched:

...