Back

ⓘ Moždano specifični angiogenezni inhibitor 1
Moždano specifični angiogenezni inhibitor 1
                                     

ⓘ Moždano specifični angiogenezni inhibitor 1

Moždano specifični angiogenezni inhibitor 1 je protein koji je kod ljudi kodiran BAI1 genom. On je inhibitor angiogeneze i supresor rasta glioblastoma.

Angiogeneza je kontrolisana lokalnim balansom izmedu stimulatora i inhibitora rasta novih krvnih sudova, i supresovana je pod normalnim fiziološkim uslovima. Angiogeneza je esencijalna za rast i metastazu čvrstih tumora. Da bi obezbedile snabdevanje krvi koji je neophodno za njihov rast, ćelije tumora su potentno angiogene i privlače nove krvne sudove usled povišene sekrecije induktivnih agenasa i umanjene produkcije endogenih negativnih regulatora. BAI1 sadrži najmanje jedano funkcionalno p53 mesto vezivanja unutar introna, i njegovo izražavanje može da bude indukovano p53 faktorom. Postoje dva druga gena moždano specifičnih angiogeneznih inhibitor, BAI2 i BAI3, koji zajedno sa BAI1 imaju slične tkivne karakteristike i strukture, medutim samo BAI1 je transkripciono regulisan p53 proteinom. BAI1 je član sekretinske receptorske familije.

                                     
  • transportere na način sličan amfetaminima. Identifikacija moždanih receptora koji su specifični za trag amine ukazuje na činjenicu da oni isto tako samostalno
  • Sfingozin - 1 - fosfatni receptor 2 S1PR2, S1P2 je ljudski gen koji kodira G protein spregnuti receptor za koji se vezuje lipidni signalni molekul sfingozin 1 - fosfat
  • Alfa - 1 α1 adrenergički receptor je G protein - spregnuti receptor koji vezuje Gq heterotrimerni G protein. Postoje tri visoko homologna podtipa, α1A
  • deluju na specifičnim receptorskim mestima, i da je verovatno da postoji više takvih mesta. Ti receptori su prvo identifikovani kao specifični molekuli
  • assembles a novel signaling complex containing protein phosphatase 1 and inhibitor 1 Mol. Cell. Biol. 21 20 6841 - 50. PMC 99861 . PMID 11564868. doi: 10
  • Ustanovljeno je da specifični polimorfizmi ovog gena utiču na brzinu rada srca i da mogu da imaju udela u srčanoj insuficijenciji. Za beta - 1 adrenergički receptor
  • Tahikininski receptor 1 TACR1, neurokininski 1 receptor, NK1R, ili receptor supstance P, SPR je G protein spregnuti receptor koji je naden u centralnom
  • modulation of the human cannabinoid CB1 receptor by RTI - 371, a selective inhibitor of the dopamine transporter Br. J. Pharmacol. 156 7 1178 - 84. PMC 2697692 
  • receptorske familije G protein spregnutih receptora. GLP1R specifično vezuje glukagonu sličan peptid - 1 GLP1 i ima mnogo manji afinitet za srodne peptide kao
  • Neurotenzinski receptor tip 1 je protein koji je kod ljudi kodiran NTSR1 genom. Neurotenzinski receptor 1 pripada velikoj familiji G - protein spregnutih

Users also searched:

...