Back

ⓘ Kanabipiperidietanon
Kanabipiperidietanon
                                     

ⓘ Kanabipiperidietanon

Kanabipiperidietanon -3-indol) je sintetički kanabinoid koji je sastojak biljnih mešavina sintetičkih kanabisa koji su u prodaju u Japanu, zajedno sa JWH-122 i JWH-081. Njegov afinitet vezivanja za kanabinoidne receptore je 591 nM na CB 1 i 968 nM na CB 2. On je 2.3 i 9.4 puta slabiji od JWH-250 na tim biološkim ciljevima.

                                     
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8
  • JWH - 194  JWH - 195  JWH - 196  JWH - 197  JWH - 199 Fenilacetilindoli Kanabipiperidietanon JWH - 167  JWH - 203  JWH - 249  JWH - 250  JWH - 251  JWH - 302  RCS - 8