Back

ⓘ GW-405,833
GW-405.833
                                     

ⓘ GW-405.833

GW-405.833 je lek koji deluje kao potentan i selektivan parcijalni agonist kanabinoidnog receptora CB 2, sa EC 50 vrednošću od 0.65 nM i selektivnošću od oko 1200x za CB 2 u odnosu na CB 1 receptor. Ispitivanja na životinjama su pokazala da ima antiinflamatorno antihiperalgetsko dejstvo pri niskim dozama, čemu sledi ataksija i analgetičko dejstvo pri povišenju doze. Selektivni CB 2 agonisti poput GW-405.833 mogu potencijalno do budu korisni u tretmanu alodinije i neuropatičkog bola za koji su drugi lekove nepodesni.