Back

ⓘ L-759,633
L-759.633
                                     

ⓘ L-759.633

L-759.633 je analgetički lek koji je kanabinoidni agonist. On je u znatnoj meri selektivan agonist za CB 2 receptor, sa selektivnošću od 163 puta za CB 2 u odnosu na CB 1.

On proizvodi slične efekte sa drugim kanabinoidnim agonistima poput analgezije, ali ima malo i je bez sedativnih ili psihoaktivnih efekata usled njegove slabe CB 1 aktivnosti. On ima relativno jako antiinflamatorno dejstvo usled jake CB 2 aktivnosti.