Back

ⓘ Непокретна културна добра у Србији
                                     

ⓘ Непокретна културна добра у Србији

Непокретна културна добра у Србији су класификована и заштићена добра дефинисана законом која су од општег интереса за Републику Србију. У склопу система државне заштите културних добара у Србији, непокретна културна добра су дефинисана као прва од две основне категорије, док другу категорију представљају покретна културна добра.

                                     

1. Категоризација по значају

У зависности од значаја, непокретна културна добра се разврставају у три законом дефинисане категорије:

 • заштићена непокретна културна добра.
 • непокретна културна добра од великог значаја и
 • непокретна културна добра од изузетног значаја,
                                     

2. Категоризација по врсти

Непокретна културна добра у Србији се по слову закона деле на четири основне врсте:

 • Археолошка налазишта су делови земљишта или површина под водом које садрже остатке грађевина и других непокретних објеката, гробних и других налаза, као и покретне предмете из ранијих историјских доба, а од посебног су културног и историјског значаја.
 • Просторно културно-историјске целине су урбана или рурална насеља или њихови делови, односно простори с више непокретних културних добара од посебног културног и историјског значаја.
 • Знаменита места је простор везан за догађаје од посебног значаја за историју, подручја с израженим елементима природних и радом створених вредности као јединствених целина, као и спомен гробова или гробља и других спомен обележја која су подигнута ради трајног очувања успомене на значајне догађаје, личности и места из националне историје меморијали, од посебног културног и историјског значаја.
 • Споменици културе су грађевинско-архитектонски објекти од посебног културног или историјског значаја, као и његових градитељских целина, објеката народног градитељства, других непокретних објеката, делова објекта и целине са својствима везаним за одређену средину, дела монументалног и декоративног сликарства, вајарства, примењених уметности и техничке културе, као и других покретних ствар у њима од посебног културног и историјског значаја.
                                     

2.1. Категоризација по врсти Централни регистар непокретних културних добара у Србији

У централном регистру, који се води при Републичком заводу за заштиту споменика културе, тренутно је уписано 2.536 непокретних културних добара, од тога 2.192 споменика културе, 77 просторно културно-историјских целина, 191 археолошких налазишта и 77 знаменитих места.

Категорисаних непокретних културних добара има 782 од чега 200 од изузетног значаја а 582 од великог значаја. Међу непокретним културним добрима од изузетног значаја налази се 155 споменика културе, 11 просторно културно-историјских целина, 18 археолошких налазишта и 16 знаменитих места. Међу непокретним културним добрима од великог значаја су 512 споменика културе, 28 просторно културно-историјских целина, 25 археолошких налазишта и 17 знаменитих места.

Према упоредној категоризацији, регистар је подељен у дванаест категорија:

                                     

3. Види још

 • Покретна културна добра у Србији
 • Културна добра у Србији
 • Непокретна културна добра у Републици Српској
 • Списак локалитета Светске баштине у Србији
 • Седам српских чуда
                                     
 • 1998 Баљевац, црква светог Николе Споменичко наслеђе Србије непокретна културна добра од изузетног и од великог значаја на језику: српски Београд:
 • ПЗЗЗСК Непокретна културна добра од великог значаја у Војводини Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра Листа споменика
 • САНУ на језику: српски Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра Листа споменика Портал Србија Портал НОБ
 • непокретна културна добра уметничко - историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига - покретна културна добра Културна добра
 • Пресвете Богородице Манастир светог Уроша Споменичко наслеђе Србије непокретна културна добра од изузетног и од великог значаја на језику: српски Београд:
 • непокретна културна добра уметничко - историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига - покретна културна добра Културна добра
 • списак споменика културе у Средњобанатском округу. Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра Листа споменика
 • Стаматовић, приступљено: 9. мај 2014. Портал Србија Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра Листа споменика
 • Портал Србија Хотел Авала Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра Листа споменика Портал Србија Портал Београд
 • ур. 1998 Љубовиђа, камени мост Споменичко наслеђе Србије непокретна културна добра од изузетног и од великог значаја на језику: српски Београд:

Users also searched:

...