Back

ⓘ Ebrotidin
                                     

ⓘ Ebrotidin

Ebrotidin je antagonist H 2 receptora sa gastroprotektivnom aktivnošću protiv oštećenja sluzokože želuca uzrokovanih etanolom, aspirinom ili stresom. Antisekretorna svojstva ebrotidina su slična sa ranitidinom, i aproksimativno deset puta veća od cimetidina. Ebrotidin ima anti- Helicobacter pylori dejstvo putem inihibicije enzima ureaze i proteolitičkih i mukolitičkih aktivnosti bakterije. Njegovo dejstvo je sinergističko sa brojnim antibakterijskim agensima. Ebrotidin blokira inhibitorne efekte H. pylori lipopolisaharida.

                                     
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 
 • Antagonisti: Bisfentidin  Burimamid  Cimetidin  Dalkotidin  Donetidin  Ebrotidin Etintidin  Famotidin  Lafutidin  Lamtidin  Lavoltidin Lokstidin 

Users also searched:

...