Back

ⓘ Ciproksifan
Ciproksifan
                                     

ⓘ Ciproksifan

Ciproksifan je veoma potentan histaminski H 3 inverzni agonist/antagonist.

Histaminski H 3 receptor je inhibitorni autoreceptor lociran na histaminergičkim nervnim terminalima, i učestvuje u modulaciji otpuštanja histamina u mozgu. Histamin ima pobudivačko dejstvo na mozak putem H 1 receptora u moždanoj kori, tako da lekovi poput ciproksifana koji blokiraju H 3 receptor i konsekventno omogućavaju više histamina da bude otpušteno povećavaju budnost.

Ciproksifan proizvodi budnost i predustretljivost u životinjskim studijama, posledica čega je poboljšana spoznaja bez znatnih stimulacionih efekata pri niskim nivoima zauzeća receptora, i naglašena budnost na višim dozama. Predloženo je da on može da služi kao potencijalni tretman za poremećaje spavanja, kao što su narkolepsija, i za poboljšanje pažnje kod starih osoba, posebno pri tretiranju oboljenje kao što je Alchajmerova bolest. On takode pojačava dejstvo antipsihotičkih lekova, te se smatra da može da bude koristan kao komponenta tretmana šizofrenije.