Back

ⓘ Klobenpropit
Klobenpropit
                                     

ⓘ Klobenpropit

Klobenpropit je histaminski antagonist H 3 receptora. On ima neuroprotektivno dejstvo, koje ostvaruje putem stimulacije otpuštanja gama-aminobuterne kiseline u mozgu.

                                     
  • kao što je Alchajmerova bolest. Primeri selektivnih H3 antagonista su klobenpropit ABT - 239, ciproksifan, , konesin, i A - 349, 821. Yoneyama H Shimoda A
  • Betahistin Burimamid takode slab H2 antagonist Ciproksifan Konesin Klobenpropit takode H4 antagonist Impentamin Jodofenpropit Tioperamid takode H4
  • Presinaptički autoreceptori Antagonisti H3 receptora ABT - 239 Ciproksifan Klobenpropit Tioperamid H4 Gi posreduje hemotaksu mast ćelija. Antagonisti H4 receptora
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Betahistin  Burimamid  Ciproksifan  Klobenpropit Konesin  GSK - 189, 254  Impentamin  Jodofenpropit  JNJ - 5, 207, 852 
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Betahistin  Burimamid  Ciproksifan  Klobenpropit Konesin  GSK - 189, 254  Impentamin  Jodofenpropit  JNJ - 5, 207, 852 
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Betahistin  Burimamid  Ciproksifan  Klobenpropit Konesin  GSK - 189, 254  Impentamin  Jodofenpropit  JNJ - 5, 207, 852 
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Бетахистин  Буримамид  Ципроксифан  Клобенпропит Конесин  GSK - 189, 254  Импентамин  Јодофенпропит  JNJ - 5, 207, 852 
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Betahistin  Burimamid  Ciproksifan  Klobenpropit Konesin  GSK - 189, 254  Impentamin  Jodofenpropit  JNJ - 5, 207, 852 
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Betahistin  Burimamid  Ciproksifan  Klobenpropit Konesin  GSK - 189, 254  Impentamin  Jodofenpropit  JNJ - 5, 207, 852 
  • A - 349, 821  A - 423, 579  ABT - 239  Betahistin  Burimamid  Ciproksifan  Klobenpropit Konesin  GSK - 189, 254  Impentamin  Jodofenpropit  JNJ - 5, 207, 852