Back

ⓘ Plumbit
                                     

ⓘ Plumbit

U hemiji, plumbit je so koja ima jedan ili nekoliko oksianjona koji sadrže olovo u oksidacionom stanju +2. Termin plumbit se isto takom može odnositi na sam oksianjon. Plumbit je tradicionalni termin za IUPAC ime plumbat.

Na primer, olovoII oksid PbO se rastvara u alkalijama da formira soli koje sadrže HPbO − 2 anjon:

PbO + OH − → HPbO − 2

OlovoII hidroksid se takode rastvara u višku alkalija da formira PbOH 4− 6 anjon:

PbOH 2 + 4 OH − → PbOH 4− 6

Plumbitni jon je slab redukujući agens. On se oksiduje do plumbatnog jona.

                                     
  • tradicionalno prvenstveno koristi za plumbat IV dok se plumbat II naziva plumbit Plumbati se formiraju reakcijom olovo IV oksida, PbO 2, sa alkalijama

Users also searched:

...