Back

ⓘ Plumbat
                                     

ⓘ Plumbat

U hemiji, plumbat je so koja ima jedan ili više oksoanjona koji sadrže olovo. Mada se termin plumbat može odnositi bilo na plumbat ili plumbat, on se tradicionalno prvenstveno koristi za plumbat, dok se plumbat naziva plumbit.

Plumbati se formiraju reakcijom olovoIV oksida, PbO 2, sa alkalijama. Plumbatne soli sadrže bilo hidratisani plumbatni anjon, PbOH 2− 6, ili anhidratne anjone PbO 2− 3 meta-plumbat ili PbO 4− 4 orto-plumbat. Na primer, rastvaranjem PbO 2 u vrućem, koncentrovanom vodenom rastvoru kalijum hidroksida formira se kalijumova so K 2 PbOH 6. Anhidratne soli se mogu sintetisati zagrevanjem metalnih oksida ili hidroksida sa PbO 2. Sve plumbatIV soli su veoma jaka oksidiciona sredstva. Neke hidratisane plumbatIV soli se razlažu nakon dehidracije. One se takode razlažu u prisustvu ugljen-dioksida.

                                     
  • Stabenow, F. Saak, W. Weidenbruch, M. 2003 Tris triphenylplumbyl plumbate An anion with three stretched lead lead bonds Chemical Communications

Users also searched:

...