Back

ⓘ CDPPB
CDPPB
                                     

ⓘ CDPPB

CDPPB je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao pozitivni alosterni modulator koji je selektivan za metabotropni glutamatni receptor mGluR 5. On ima antipsihotičke efekte u životinjskim modelima. and mGluR 5 Modulatori se istražuju kao potencijalni lekovi za tretman šizofrenije, i drugih bolesti.

                                     
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - селективни: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Антагонисти: Неселективни: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - селективни:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - selektivni: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Antagonisti: Neselektivni: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - selektivni:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - селективни: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Антагонисти: Неселективни: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - селективни:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - selektivni: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Antagonisti: Neselektivni: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - selektivni:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - селективни: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Антагонисти: Неселективни: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - селективни:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - селективни: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Антагонисти: Неселективни: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - селективни:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - selektivni: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Antagonisti: Neselektivni: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - selektivni:
  • Ro01 - 6128  Ro67 - 4853  Ro67 - 7476  VU - 71 mGlu5 - selektivni: ADX - 47273  CDPPB CHPG  DFB  VU - 1545 Antagonisti: Neselektivni: MCPG  NPS - 2390 mGlu1 - selektivni:

Users also searched:

...