Back

ⓘ Metabotropni glutamatni receptor 5
Metabotropni glutamatni receptor 5
                                     

ⓘ Metabotropni glutamatni receptor 5

Aminokiselina L-glutamat je glavni ekscitatorni neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu koji aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u većini aspekata normalnih moždanih funkcija. Ona može da bude poremećena u mnogim neuropatološkim oboljenjima. Metabotropni glutamatni receptori su familija G protein spregnutih receptora, koja se deli u tri grupe na osnovu homologije sekvence, mehanizma prenosa signala, i farmakoloških svojstava. Grupa I obuhvata GRM1 i GRM5. Ovi receptori aktiviraju fosfolipazu C. Grupa II obuhvata GRM2 i GRM3, dok su u grupi III GRM4, GRM6, GRM7, i GRM8. Receptori grupe II i III su vezani za inhibiciju kaskade cikličnog AMP-a ali se razlikuju u njihovim selektivnostima za agoniste. Alternativne splajsne varijante GRM8 su poznate, ali njihova svojstava nisu potpuno odredena.

                                     

1. Ligandi

Osim ortosternog mesta najmanje dva različita alosterna mesta vezivanja postoje na mGluR5 receptoru. Znatan broj potentnih i selektivnih mGluR5 liganda je razvijen. Selektivni antagonisti i negativni alosterni modulatori mGluR5 receptora su oblast od posebnog interesa za farmaceutska istraživanja, usled njihove demonstrirane anksiolitičkie, antidepresivne i antizavisničke uloge u životinjskim studijama i njihovog relativno benignog bezbednostnog profila. mGluR5 receptori su isto tako izraženi izvan centralnog nervnog sistema, i za mGluR5 antagoniste je pokazano da su hepatoprotektivni i da mogu da budu korisni u tretmanu inflamacije i neuropatičkog bola. Klinička upotreba ovih lekova može da bude ograničena usled nuspojava kao što su amnezija i psihotomimetički simptomi, mada one mogu da bude prednost za pojedine indikacije. mGluR5 pozitivni modulatori mogu da imaju nootropne efekte.

                                     

1.1. Ligandi Pozitivni alosterni modulatori

 • VU-1545: K i = 156 nM, EC 50 = 9.6 nM
 • CDPPB 3-cijano-N-1.3-difenil-1H-pirazol-5-ilbenzamid)
 • VU-29: K i = 244 nM, EC 50 = 9.0 nM; VU-36: K i = 95 nM, EC 50 = 10.6 nM
 • CPPHA
 • DFB 1-3-fluorofenil-N-3-fluorofenilmetilideneamino)metanimin)
 • ADX-47273
                                     

1.2. Ligandi mGluR5 i adikcija

Miševi bez mGluR5 gena pokazuju nedostatak kokainske samoadministracije nezavisno od doze. Iz toga proizilazi da ovaj receptor učestvuje u svojstvu nagradivanja kokainom. Medutim, kasnije studije su pokazale da mGluR5 nokaut miševi delimično odgovaraju na kokain.

                                     
 • 5 - HT4 receptor 5 - hidroksitriptaminski receptor 4 je protein koji je kod ljudi kodiran HTR4 genom. Ovaj gen je član familije serotoninskih receptora
 • 5 - HT1B receptor 5 - hidroksitriptaminski receptor 1B je protein koji je kod ljudi kodiran HTR1B genom. 5 - HT1B receptor je tip 5 - HT receptora 5 - HT1B receptor
 • 5 - HT1A receptor je tip 5 - HT receptora za koji se vezuje endogeni neurotransmiter serotonin 5 - hidroksitriptamin, 5 - HT On je G protein - spregnuti receptor
 • 5 - HT7 receptor je član familije G - protein spregnutih receptora On se aktivira neurotransmiterom serotoninom 5 - hidroksitriptamin, 5 - HT 5 - HT7 receptor
 • receptori specifično odgovaraju na nikotin muskarinski acetilholinski receptori mAChR, takode poznati kao metabotropni acetilholinski receptori
 • 3 - dikarboksiciklopentan ACPD je hemijsko jedinjenje koje se vezuje za metabotropni glutamatni receptor mGluR ACPD deluje kao mGluR agonist. On je krut analog neurotransmitera
 • Serotoninski receptori takode poznati kao 5 - hidroksitriptaminski receptori ili 5 - HT receptori su grupa G protein - spregnutih receptora i ligandom - kontrolisanih
 • Receptor α - amino - 3 - hidroksi - 5 - metil - 4 - izoksazolpropionske kiseline takode poznat kao AMPA receptor AMPAR, ili Kuiskualatni receptor je ne - NMDA - tip
 • Kanainatni receptori su izučeni u manjoj meri od AMPA i NMDA receptora i drugih jonotropnih glutamatnih receptora Postsinaptički kainatni receptori učestvuju

Users also searched:

...