Back

ⓘ Metabotropni glutamatni receptor 3
Metabotropni glutamatni receptor 3
                                     

ⓘ Metabotropni glutamatni receptor 3

Metabotropni glutamatni receptor 3 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM3 genom.

L-glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera centralnog nervnog sistema. On aktivira jonotropne i metabotropne glutamatne receptore. Glutamatergična neurotransmisija učestvuje u većini aspekata normalne moždane funkcije. Ona može da bude modifikovana mnogim neuropatološkim uslovima. Metabotropini glutamatni receptori su familija G protein spregnutih receptora, koji se dele u tri grupe na bazi homologije sekvenci, mehanizama prenosa signala, i farmakoloških svojstava. Grupa I obuhvata GRM1 i GRM5. Za njih je pokazano da aktiviraju fosfolipazu C. Grupa II obuhvata GRM2 i GRM3, dok su grupi III GRM4, GRM6, GRM7 i GRM8. Grupe II i III receptora su povezane sa inhibicijom kaskade cikličnog AMP-a, ali se razlikuju u selektivnost na agoniste.

                                     

1. Ligandi

Potpuno mGluR3 selektivni agensi nisu dostupni. Poznati su mešoviti mGluR2/3 grupa II ligandi sa selektivnošću u odnosu na druge mGluR podtipove. Neki od njih imaju nisku oralnu biodostupnost, ali postoji mogućnost njihove upotrebe u obliku proleka.

Alosterni modulatori

 • MNI-137: inhibitor
 • jedinjenje 7p: nekompetitivni antagonist
                                     
 • moždane funkcije. Podjedinice jonotropnih glutamatnih receptora i njihovi geni Metabotropni glutamatni receptori se imenuju po šablonu: mGluR Oni se dele
 • kod mnogih neuropatoloških obloljenja. Metabotropni glutamatni receptori su familija G protein spregnutih receptora koja se deli u tri grupe na osnovu homologije
 • Metabotropni glutamatni receptor 8 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM8 genom. Aminokiselina L - glutamat je glavni ekscitatorni neurotransmiter u centralnom
 • Metabotropni glutamatni receptor ili mGluR, je tip glutamatnog receptora koji su aktivni putem indirektnog metabotropnog procesa. Oni su članovi klase
 • Metabotropni glutamatni receptor 7 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM7 genom. L - glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera u centralnom
 • Metabotropni glutamatni receptor 5 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM5 genom. Aminokiselina L - glutamat je glavni ekscitatorni neurotransmiter u centralnom
 • Metabotropni receptor je podtip membranskih receptora na površini ili u vezikulama eukariotskih ćelija. U nervnom sistemu neurotransmiterski receptori
 • Metabotropni glutamatni receptor 2 je protein je protein koji je kod ljudi kodiran GRM2 genom. L - glutamat je jedan od glavnih ekscitatornih neurotransmitera
 • Metabotropni glutamatni receptor 1 GRM1 je ljudski gen koji kodira mGluR1 protein. L - glutamat je ekscitatorni neurotransmiter u centralnom nervom sistemu
 • Metabotropni glutamatni receptor 4 je protein koji je kod ljudi kodiran GRM4 genom. Ovaj protein zajedno sa GRM6, GRM7 i GRM8 pripada grupi III familije
 • receptor 1 GABBR1 GABAB receptor 2 GABBR2 GPR156 GPR156 Metabotropni glutamatni receptori mGluR IPR000162 mGluR1 GRM1 mGluR2 GRM2 mGluR3 GRM3