Back

ⓘ CECXG
CECXG
                                     

ⓘ CECXG

CECXG je istraživački lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist za grupu II metabotropnih glutamatnih receptora, sa relativno dobrom selektivnošću za mGluR 3. Dok je on pet puta manje potentan nego LY-341.495 na mGluR 3, on ima 38 puta veći afinitet za mGluR 3 u odnosu na mGluR 2. To ga čini jednim od malobrojnih dostupnih liganda koji mogu da naprave razliku izmedu dva blisko srodna receptorska podtipa.

                                     
 • 16 8 4359 - 66. PMID 18348906. doi: 10.1016 j.bmc.2008.02.066. CS1 одржавање: Експлицитна употреба et al. веза CECXG Portal Medicina Portal Hemija
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - селективни: PCCG - 4 mGlu3 - селективни: CECXG Негативни алостерни модулатори: RO4491533 Група III Агонисти: Неселективни:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - селективни: PCCG - 4 mGlu3 - селективни: CECXG Негативни алостерни модулатори: RO4491533 Група III Агонисти: Неселективни:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - селективни: PCCG - 4 mGlu3 - селективни: CECXG Негативни алостерни модулатори: RO4491533 Група III Агонисти: Неселективни:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni:
 • LY - 341, 495  MCPG  MGS - 0039 mGlu2 - selektivni: PCCG - 4 mGlu3 - selektivni: CECXG Negativni alosterni modulatori: RO4491533 Grupa III Agonisti: Neselektivni: