Back

ⓘ Категорија:Биоетика
                                               

Антинатализам

Антинатализам или ефилизам је филозофски положај који додељује негативну вредност рађању. Антинаталисти тврде да људи треба да се уздрже од размножавања јер је то морално лоше. У научним и књижевним списима, различите етичке основе наводе на антинатализам. Неке од најранијих преживелих формулација идеје да би било боље да се не родимо долази из древне Грчке. Термин "антинатализам" је супротан термину "натализам" или "пронатализам". Ефилизам је филозофски став везан за егзистенцију живота и представља крајње радикални облик песимизма. Аутор појма је Гарy Мошер. Филозофија ефилизма је утемељ ...

                                               

Биолошко ратовање

Биолошко ратовање је употреба било ког патогена као биолошког оружја у рату. Употреба неживих токсичних производа, чак и ако су их произвели живи организми, се сматра хемијским ратовањем по Конвенцији о хемијском оружју. Разлог коришћења биолошког оружја може бити да убије или онеспособи непријатеља. Прављење и складиштење биолошког оружја је учињено илегалним Конвенцијом о биолошком оружју из 1972, коју је потписало преко 100 земаља. Разлог за ову конвенцију је спречавање разарајућег утицаја успешног биолошког напада, који би могао да исходује смрћу милиона или чак милијарди људи. Необичн ...

                                               

Медицински асистирана репродукција

Медицински асистирана репродукција је специфична, област људског живота заснована на зачећу новог живота и омогућавању рођење детета, будућег новог човека. Развојем науке, омогућио је настанак новије медицинске области у којој је медицински асистирана репродукција постала индустрија која на глобалном нивоу доноси милијарде долара, због своје све веће доступности. Њена појава наметнула је за стручњаке у области медицинског права, и права уопште, потребу да се у друштву обезбеди једнако поштовање и брига за све појединце који желе да се остваре као родитељи, али и да се без разлике поштовање ...

                                               

Biosigurnost

Biosigurnost ili biološka sigurnost je prevencija velikog gubitka biološkog integriteta, fokusirajući se i na ekologiju i zdravlje ljudi. Ovi mehanizmi prevencije uključuju sprovodenje redovnih pregleda biološke bezbjednosti u laboratorijskim postavkama, kao i stroge smjernice koje treba poštovati. Biosigurnost se koristi za zaštitu od štetnih incidenata. Mnoge laboratorije koje rukuju biološkim opasnosnim tvarima i postupcima koriste kontinuiranu procjenu upravljanja rizikom i proces izvršenja biološke sigurnosti. Nepoštovanje takvih protokola može dovesti do povećanog rizika od izloženos ...

                                               

Onkomiš

Onkomiš je tip laboratorijskog miša koji je bio genetički modifikovan koristeći modifilacije koje su dizajnirali Filip Leder i Timoti A Stjuart sa Harvardskog univerziteta. Ovaj miš nosi specifični gen koji se naziva aktivirani onkogen. Aktivirani onkogen u znatnoj meri povećava podložnost miša da razvije kancer, te je ovaj miš podesan za istraživanje kancera. Prava na ovaj izum poseduje kompanija DuPont.

                                     

ⓘ Биоетика

  • Социологија животне средине такође познат као  социјална екологија или социологија околине Социологија животне средине се обично дефинише као социолошке
  • istraživnja, Niš. стр. 142 - 157. Nikolić, Zoran, S. 2014 Transhumanizam, bioetika i kiborgkratija, Zbornik radova: Savremene paradigme u nauci i naučnoj
  • integritet liječnika ćudoredna raskrižja bioetike Zagreb, 1996. Šegota, I., Nova medicinska etika bioetika Rijeka, 2000. J.Radišić, Medicinsko pravo
  • Сегундо из Уругваја. Социјална правда је недавно пронашла пут до поља биоетике Дискусија укључује теме као што су приступачност здравственој заштити
  • naučne stručnosti prema politici i laicima. Praktični primeri uključuju bioetiku spongiformnu encefalopatiju goveda BSE zagadenje, globalno zagrevanje
  • Sudbina odabranih, ArTresor naklada, Zagreb, 2004. Zbornik radova Izazovi bioetike urednik Ante Čović, Pergamena, Zagreb, 2000. Genska terapija Commercial
  • Биолошко ратовање је употреба било ког патогена бактерије, вируса, или неког другог организма који доводи до болести као биолошког оружја у рату. Употреба
  • Војин Ракић Датум рођења 1967. Место рођења Београд Србија Интересовања биоетика политичка филозофија Идеје концепт добровољног моралног био - побољшања
  • Медицински асистирана репродукција акроним МАР је специфична, област људског живота заснована на зачећу новог живота и омогућавању рођење детета, будућег
  • Антинатализам или ефилизам је филозофски положај који додељује негативну вредност рађању. Антинаталисти тврде да људи треба да се уздрже од размножавања

Users also searched:

...