Back

ⓘ Категорија:Биолошке теорије
                                               

Дарвинизам

Дарвинизам је опште прихваћен појам за Дарвинову теорију еволуције према којој су се сва жива бића развила од малог броја једноставних облика живота путем посебног и дуготрајног процеса развоја и природног одабирања. Као модел развоја, знатно је утицао на развој биолошких, психолошких и социјалних наука, али и на спорове унутар различитих религијских схватања и догми о настанку људске врсте и развоју човека.

                                               

Centralna dogma molekularne biologije

Centralnu dogmu molekularne biologije je prvi formulisao Francis Krik 1958, i zatim ponovo naveo u članku objavljenom u žurnalu Nature 1970: Centralna dogma molekularne biologije se bavi detaljnim ostatak-po-ostatak transferom sekvencijalne informacije. Ona navodi da se takve informacije ne mogu vratiti sa proteina na bilo drugi protein ili nukleinsku kiselinu. Ili, po rečima Maršala Nirenberga, "DNK formira RNK koja formira protein." Ova dogma je okvir za razumevanje prenosa sekvence informacija izmedu sekvencijalnog biopolimera koji nosi informacije, u najčešćem ili opštom slučaju, u živ ...

                                               

Hipoteza o RNK svetu

Hipoteza o RNK svetu je pretpostavka da su samoreplikacioni molekuli ribonukleinske kiseline bili prekursori sadašnjeg života baziranog na dezoksiribonukleinskoj kiselini, RNK i proteinima. RNK ima sposobnost čuvanja genetičke informacije, slično DNK, i katalize hemijskih reakcija, poput enzima. Moguće je da je ona imala znatnu ulogu u evoluciji ćelijskog života. Jedan pregled iz 2011. godine sugeriše da je više samoreplikacionih molekulskih sistema verovatno prethodilo RNK. Proteini koji su dovoljno veliki se samostalno saviju i imaju korisno dejstvo su se pojavili nako što je postala dos ...

                                               

Moderna sinteza

Moderna sinteza ili sintetička teorija evolucije nastala je u periodu izmedu 1936. i 1947. godine kao posledica pomirenja Mendelove partikularne teorije nasledivanja sa stavom da procesi evolucije predstavljaju postepenu akumulaciju genetičkih promena, koji je u osnovi Darvinove teorije. Prema sintetičkoj teoriji, evolucija se opisuje kao promena učestalosti alela u populacijama pod delovanjem različitih mehanizama kao što su mutacije, prirodna selekcija, genetički drift, itd. Sam naziv prvi put je upotrebio Džulijan Haksli u svom delu: "Evolucija: Nova sinteza", objavljenom 1942. godine.

                                     

ⓘ Биолошке теорије

  • chemical: хемикалија и trail: траг по теорији завере траг који авиони остављају за собом, а садржи хемијске или биолошке агенсе намерно распршене по небу у
  • односе и односе са спољашњом средином. Тако чине биолошки систем који се назива популација. Све биолошке врсте постоје у природи у облику популација, при
  • program ova teorija tvrdi da se tragovi od kondenzacije vode kontrejls na engleskom iz aviona sastoje od hemijskih ili bioloških agenasa ili da
  • доказивати да биолошке неједнакости, ма како мале, творе темеље на којима се подиже зграда друштвене неједнакости. Најпознатија теорија која заступа ово
  • Социјална патологија је покушај примене биолошке концепције девијантости на друштвене оквире, јер представници ове теорије полазе од уверења да здраво друштво
  • становништву. Критичари који су Малтусов закон нападали поводом његове биолошке компоненте нпр. Херберт Спенсер су становиште заузели на чињеници да
  • Маса је по тој теорији скуп индивидуалаца сличних мишљења. Пример теорије конвергенције су расистички настројене гомиле. Према теорији настајућих форми
  • поистовећивати са Биолошка енергија. Биоенергетика је врста терапије усмерена на разбијање мишићне блокаде за коју заговорници ове теорије сматрају да омета
  • одабирања. Као модел развоја еволуције знатно је утицао на развој биолошких психолошких и социјалних наука, али и на спорове унутар различитих религијских
  • разлика између живота и система биолошке машине Један од системских погледа на живот скупно третира околинске и биолошке флуксеве, као реципроцитет утицаја

Users also searched:

...