Back

ⓘ MMPIP
MMPIP
                                     

ⓘ MMPIP

MMPIP je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist za podtip metabotropnog glutamatnog receptora mGluR 7. Ovaj podtip receptora učestvuje u responsu na kokain u mozgu.

                                     
  • 041 mGlu7 - selektivni: AMN082 mGlu8 - selektivni: DCPG Antagonisti: Neselektivni: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - selektivni: MMPIP
  • 041 mGlu7 - selektivni: AMN082 mGlu8 - selektivni: DCPG Antagonisti: Neselektivni: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - selektivni: MMPIP
  • 041 mGlu7 - селективни: AMN082 mGlu8 - селективни: DCPG Aнтагонисти: Неселективни: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - селективни: MMPIP
  • 041 mGlu7 - selektivni: AMN082 mGlu8 - selektivni: DCPG Antagonisti: Neselektivni: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - selektivni: MMPIP
  • 041 mGlu7 - селективни: AMN082 mGlu8 - селективни: DCPG Aнтагонисти: Неселективни: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - селективни: MMPIP
  • 041 mGlu7 - selektivni: AMN082 mGlu8 - selektivni: DCPG Antagonisti: Neselektivni: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - selektivni: MMPIP
  • 041 mGlu7 - селективни: AMN082 mGlu8 - селективни: DCPG Aнтагонисти: Неселективни: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - селективни: MMPIP
  • 041 mGlu7 - selektivni: AMN082 mGlu8 - selektivni: DCPG Antagonisti: Neselektivni: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - selektivni: MMPIP
  • 041 mGlu7 - селективни: AMN082 mGlu8 - селективни: DCPG Aнтагонисти: Неселективни: CPPG  MAP4  MSOP  MPPG  MTPG  UBP - 1112 mGlu7 - селективни: MMPIP

Users also searched:

...