Back

ⓘ Категорија:Систематика
                                               

10. издање Systema Naturae

10. издање Systema Naturae књига је коју је написао Карл фон Лине и објавио у два тома 1758. и 1759. године, чиме је означио почетак зоолошке номенклатуре. У њој је Лине представио биномијалну номенклатуру за животиње, што је већ урадио за биљке у својој публикацији из 1753. године под називом Species Plantarum.

                                               

Кронквистов систем

Кронквистов систем је класификациона схема скривеносеменица. Њу је осмислио и образложио Артур Кронквист кроз бројне радове, а нарочито у својим књигама An Integrated System of Classification of Flowering Plants и The Evolution and Classification of Flowering Plants. Кронквистов систем је најшире прихваћен систем класификације и по њему су написани многобројни уџбеници ботанике у свету. Слична је ситуација и у нашој академској јавности, где је овај систем са минималним изменама под идејамаТахтаџана у широкој употреби. У последње две деценије, са приспећем бројних резултата биохемијске и мо ...

                                               

Раздео

Раздео је једна од таксономских категорија у хијерархијској класификацији организама. Налази се између класе и царства. У ботаници за овај таксономски ранг се користи назив раздео, док се у зоологији практикује тип или коло. Понекад се раздели деле на подраздела и микрораздела, или пак више њих се удружује у суперраздео. Аналогно, постоје и подтипови, микротипови и супертипови. Морски организми су подељени у више различитих кола. Све животиње са кичмом, као и човек, заједно са хордатима, налазе се у посебном колу, колу хордата. Остале животиње су, такође по неким телесним карактеристикама, ...

                                               

Род (биологија)

У биологији, род је таксономска категорија у класификацији живих организама, као и вируса. Обухвата једну или више филогенетски сродних врста. У биномијалној номенклатури, име организма се састоји из два дела: имена његовог рода и имена специфичног модификатора. Један такав пример је Homo sapiens, што је име људске врсте, која припада роду Homo.

                                               

Таксон

Таксон у биологији означава се систематиком препозната група живих бића. Научно препознавање и именовање таксона задатак је таксономије, која се наслања на резултате биолошке систематике. Различите представе о систематици воде до различитих таксономских приказа, а тиме и до алтернативних резултата код научног имена таксона. Због традиције, задржана су имена која се наслањају на латински и грчки језик. Сама ријеч таксон изведена је из грчког τάττειν за "уређивање", "ређање".

                                               

APG (1998)

APG је класификациона схема скривеносеменица. Њу је осмислила и образложила APG, група истраживача филогеније скривеносеменица.

                                               

Domen (biologija)

U biologiji, domen je najviši taksonomski rang u hijerarhijskoj klasifikaciji organizama. Samim tim, nalazi se iznad carstva. Prema savremenom Vouzovom sistemu klasifikacije, koji se zove sistem tri domena, postoji domen bakterija, domen arheja i domen eukariota. Ranije klasifikacije su obuhvatale: Sistem šest carstva, gde su najviši taksonomski rangovi protisti, arhebakterije, eubakterije, gljive, biljke i životinje. Sistem dveju carstva, gde su najviši taksonomski rangovi prokarioti ili monera i eukarioti. Na osnovu genetske analize i pažljivog razmatranja argumenata, većina naučnika su ...

                                               

Filogenetsko stablo

Filogenetsko stablo pokazuje evolucijske odnose izmedu raznih vrsta ili drugih delova za koje se pretpostavlja da imaju zajedničke pretke. Time je filogenetsko stablo u stvari oblik kladograma. Svako grananje od predaka označava na stablu najbližeg zajedničkog pretka. Dužine grana označavaju procenjeno vreme kroz koje su se grupe životinja odvojeno razvijale, ili broj mutacija koje su se desile u tom vremenu. Svako čvorište na filogenetskom stablu smatra se taksonomskom zajednicom, pri čemu se unutrašnja čvorišta smatraju hipotetičkom taksonomskom zajednicom, ako se odgovarajuće vrste ne m ...

                                     

ⓘ Систематика

  • и често се може наћи уз сродну врсту Difflugia corona. Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд.
  • Haeckel, 1880 Stomolophus L. Agassiz, 1862 Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд. Rhizostomatidae
  • или су разгранати. Насељавају литоралну зону топлих мора. Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд.
  • Scyphozoa: Rhizostomeae Plankton Biol. Ecol. 51 1 36 - 51. Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд.
  • ћелије. Могу имати више од једног једра. Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд. Дрво живота: Difflugiidae
  • је дужа у односу на друге и откида се приликом оплођења. Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд.
  • Scaeurgus Род Thaumoctopus Род Wunderpus Крунић, М. и сарадници. 1990. Систематика инвертебрата са практикумом. Научна књига: Београд. Дрво живота: Octopodidae
  • Архивирана копија PDF Архивирано из оригинала PDF на датум 03. 04. 2018. Приступљено 27. 10. 2018. систематика - Семейство: Плавунцы Dytiscidae
  • разноврсност Србије - bioras.petnica.rs. Tatić B., Blečić V. 1988. Sistematika i filogenija viših biljaka. str. 192. Јовановић Б. 1970. Фам. Pinaceae

Users also searched:

...