Back

ⓘ Категорија:Еволуциони процеси
                                     

ⓘ Еволуциони процеси

  • функција којој су подређени сви други животни процеси укључујући старење и смрт. Да би се разумели процеси старења неопходно је упознати се са разликама
  • одређено време потребно да би задовољили своје потребе Паразитизам је еволуциони процес током кога су развиле одређене особине као резултат прилагођавања
  • или ређи у популацији у односу на други алел друге алеле истог гена. Еволуциони механизми делују на тај начин, да усмеравају промене учесталости алела
  • којих се јављају хлоропласти углавном нису еволуционо сродне. У различитим еволуционим гранама дошло је до процеса ендосимбиозе, тако да од сем три основне
  • PAAD DAPIN domen, i evoluciono je srodan sa familijom domena smrti. Proteini koji sadrže pirinski domen često učestvuju u procesima inflamacije i apoptoze
  • cvetajuće bilje prošle kroz bar jedan krug dupliranja genoma tokom svoje evolucione istorije. Drevna dupliranja genoma su takode nadena kod ranih predaka
  • сигнализације и протока хемијске енергије путем метаболизма, биохемијски процеси омогућавају постојање комплексности живота. Током задњих деценија двадесетог
  • потомство кроз механизам генетског трансфера, а не процес мешања као што се сматрало у пре - Менделов еволуционој науци. Неодарвинизам такође може одредити Чарлса
  • је обрнути процес од анаболизма, а то је раздвајање комплексних органских једињења у једноставнија једињења. Свеукупни биохемијски процеси у једном организму

Users also searched:

...