Back

ⓘ DNK stega
DNK stega
                                     

ⓘ DNK stega

DNK stega, poznata i kao klizeća stega, je proteinska struktura koja služi kao faktor progresije DNK replikacije. Ona je kritična komponenta DNK polimeraze III. Klamfa se vezuje za DNK polimerazu i sprečava disocijaciju tog enzima sa templata DNK lanca. Protein–protein interakcije izmedu stege i proteaze su jače i specifičnije nego direktne interakcije izmedu polimeraze i templeta, DNK lanca. Jedan od korak koji ogračava brzinu reakcije DNK sinteze je vezivanje polimeraze sa DNK templetom, te prisustvo klizeće stege dramatično povećava broj nukleotida koje polimeraza može da doda u rastući lanac tokom pojedinačnog vezivanja. Prisustvo DNK stege može da povisi brzinu DNK sinteze oko 1.000 puta.

                                     
  • DNK giraza je enzim koji umanjuje naprezanje tokom odvijanja dvolančane DNK helikazom. To dovodi do negativnog supernamotavanja DNK Bakterijska DNK giraza
  • Replikacija DNK kod eukariota je znatno komplikovanija nego kod prokariota, mada postoji mnoštvo sličnih aspekata. Eukariotske ćelije mogu da iniciraju DNK replikaciju
  • DNK polimeraza II DNK Pol II ili Pol II je prokariotska DNK polimeraza. Smatra se da ona učestvuje u popravci DNK Ovaj enzim je težak 90 kDa i kodiran
  • DNK polimeraza III holoenzim je primarni enzimski kompleks koji učestvuje u prokariotskoj replikaciji DNK Thomas Kornberg i Malkolm Gefter su otkrili
  • DNK polimeraza delta je enzimski kompleks naden kod eukariota koji učestvuje u replikaciji i popravci DNK On se sastoji od proliferativnog ćelijskog
  • ciklusa zavisi od procesivnosti DNK polimeraza koje izvode replikaciju. Proteini DNK stege su integralne komponente DNK replikacione mašinerije koje svojim
  • DNK ligaza je tip enzima, ЕЦ 6.5.1.1 koji u ćeliji popravlja diskontinuitete u DNK molekulima. DNK ligaze imaju primenu u popravci i replikaciji DNK
  • ген који кодира ДНК стегу такође познату као β клизећа стега ДНК полимеразе III код прокариота. β стега физички фиксира Пол III на ДНК ланац током репликације
  • DNK polimeraza I Pol I je enzim koji učestvuje u procesu replikacije DNK Ovaj enzim je otkrio Artur Kornberg 1956. godine. To je bila prva poznata DNK
  • Prokariotska replikacija DNK je bidirekciona i započinje u centru replikacije OriC Inicijaciju DNK replikacije posreduje DnaA, protein koji se vezuje