Back

ⓘ Roksindol
Roksindol
                                     

ⓘ Roksindol

Roksindol je dopaminergični i serotonergični lek koji je originalno bio razvijen za lečenje šizofrenije. U kliničkim ispitivanjima njegova antipsihotička efikasnost je bila skromna, ali je neočekivano nadeno da proizvodi potentne i brze antidepresantne i anksiolitičke efekte. Konsekventno, roksindol je dalje istražen za primenu u lečenju depresije. On je takode istražen kao terapija za Parkinsonovu bolest i lečenje prolaktinoma.

Roksindol deluje kao agonist na sledećim receptorima:

  • D 2 receptor pK i = 8.55
  • D 3 receptor pK i = 8.93
  • D 4 receptor pK i = 8.23
  • 5-HT 1A receptor pK i = 9.42