Back

ⓘ Sumanirol
Sumanirol
                                     

ⓘ Sumanirol

Sumanirol je visoko selektivni pun agonist D 2 receptora. On je prvi otkriveni agonist iz te grupe.

Sumanirol je razvijen za lečenje Parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu. Mada on nije odobren za kliničku upotrebu, on je korisno orude za bazna istraživanja neurobioloških mehanizama koji su bazirani na modu dejstva dopaminskog D2 receptora vs. D1, D3, D4, i D5 receptora.

                                     
  • Ro10 - 5824  Ропинирол  Ротиготин  Роксиндол  Салвинорин А  SKF - 89145  Суманирол Тергурид  Умеспирон  WAY - 100635 Антагонисти Типични антипсихотици:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:
  • Ro10 - 5824  Ropinirol  Rotigotin  Roksindol  Salvinorin A  SKF - 89145  Sumanirol Tergurid  Umespiron  WAY - 100635 Antagonisti Tipični antipsihotici:

Users also searched:

...