Back

ⓘ LAMP
LAMP
                                     

ⓘ LAMP

LAMP je akronim za skup paketa slobodnog softvera otvorenog koda koji se odnosi na prva slova:

  • P HP-a / a ponekad P erla ili P ajtona. Ti programi su osnovne komponente za izgradnju održivog opšteg veb-servera.
  • M ySQL / M ariaDB sistema za upravljanje bazama podataka i
  • L inuks operativnog sistema
  • A pači veb-servera,

Precizna kombinacija softvera koji obuhvata LAMP paket može da varira, i to posebno u pogledu softvera za veb skriptovanje, npr. PHP može da bude zamenjen ili dopunjen Perlom i/ili Pajtonom.

Mada originalni autori nisu dizajnirali ove programe da namenski rade jedan s drugim, razvojna filozofija i setovi oruda su zajednički i razvijeni su u tesnoj sprezi. Ova softverska kombinacija je zadobila popularnost jer je besplatna i tipa otvorenog koda, te je stoga lako adaptivna; kao i zbog sveprisutnosti njenih komponenti koje su sastavni deo većine današnjih Linuks distribucija. Kad se koriste zajedno, ovi programi formiraju skup tehnoloških rešenja koji podržava aplikacione servere.

  • Snort
  • Nagios