Back

ⓘ Rimantadin
Rimantadin
                                     

ⓘ Rimantadin

Rimantadin je oralni antivirusni lek koji se koristi u retkim slučajevima za sprečavanje Influenza A virusne infekcije. Kad se primenjuje tokom jednog do dva dana od početka razvoja simptoma, rimantadin može da skrati trajanje i ublaži jačinu gripa. Rimantadin i slični lek amantadin su derivati adamantana. FDA je odobrila rimantadin 1994.

Na osnovu podataka Američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, 100% sezonskih uzoraka H3N2 i 2009 pandemiske gripe su pokazali rezistenciju na adamantane, te se on više ne preporučuje za lečenje influence. Osim toga, njegova efektivnost kao antiparkinsonski lek je kontroverzna.

                                     
 • osnove sa jednom amino grupom na jednoj od četiri metinske pozicije. Rimantadin je blisko srodan derivat adamantana sa sličnim biološkim svojstvima. Osim
 • Molekulska formula C12H21N se može odnositi na: Rimantadin Memantin
 • Valganciklovir J05AB15 Brivudin J05AB54 Ribavirin, kombinacije J05AC02 Rimantadin J05AC03 Tromantadin J05AD01 Foskarnet J05AD02 Fosfonet J05AE01 Sakvinavir
 • 17 дана. Код грипа се може користити антивирусна терапија амантадин и римантадин док ови лекови немају дејства код птичјег грипа. У превентивне или терапеутске
 • пацијентима. Када дође до епидемије грипа, лекови као што су амантадин или римантадин могу бити од помоћи у превенцији грипа. Није познато да ли су занамивир
 • Фенцикламин  Фенциклидин  Пропоксифен  Ремацемид  Ринхофилин  Рилузол  Римантадин Ролициклидин  Сабелузол  Теноциклидин  Тилетамин  Трамадол  Ксенон
 • meperidin Fenciklamin Fenciklidin Propoksifen Remacemid Rinhofilin Rimantadin Roliciklidin Sabeluzol Tabernantin Tenociklidin Tiletamin Tramadol Antagonisti
 • meperidin Fenciklamin Fenciklidin Propoksifen Remacemid Rinhofilin Rimantadin Roliciklidin Sabeluzol Tabernantin Tenociklidin Tiletamin Tramadol Antagonisti
 • meperidin Fenciklamin Fenciklidin Propoksifen Remacemid Rinhofilin Rimantadin Roliciklidin Sabeluzol Tabernantin Tenociklidin Tiletamin Tramadol Antagonisti
 • Agonisti Adamantani: Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin  UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam 
 • meperidin Fenciklamin Fenciklidin Propoksifen Remacemid Rinhofilin Rimantadin Roliciklidin Sabeluzol Tabernantin Tenociklidin Tiletamin Tramadol Antagonisti