Back

ⓘ Amantadin
Amantadin
                                     

ⓘ Amantadin

Amantadin je lek koji je FDA odobrila za upotrebu za antivirusne i antiparkinsonianske indikacije. On je organsko jedinjenje, koje je poznato i kao 1-adamantilamin ili 1-aminoadamantan. On se sastoji od adamantanske osnove sa jednom amino grupom na jednoj od četiri metinske pozicije. Rimantadin je blisko srodan derivat adamantana sa sličnim biološkim svojstvima.

Osim medicinske upotrebe, ovo jedinjenje je korisno kao gradivni blok, koji umogućava uvodenje adamantil grupe.

Na osnovu podataka Američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, 100% sezonskih uzoraka H3N2 i 2009 pandemiske gripe su pokazali rezistenciju na adamantane, te se on više ne preporučuje za lečenje influence. Osim toga, njegova efektivnost kao antiparkinsonski lek je kontroverzna. Kohranov izveštaj iz 2003. je izveo zaključak da ovaj lek nije delotvoran za tu svrhu.

                                     
  • može da skrati trajanje i ublaži jačinu gripa. Rimantadin i slični lek amantadin su derivati adamantana. FDA je odobrila rimantadin 1994. Na osnovu podataka
  • levodope. Amantadin povećava oslobadanje dopamina, inhibira njegovo preuzimanje ili deluje direktno na dopaminske receptore. Efikasnost amantadina je manja
  • dekarboksilaze N04BA06 Etilevodopa i inhibitor dekarboksilaze N04BB01 Amantadin N04BC01 Bromokriptin N04BC02 Pergolid N04BC03 Dihidroergocriptin mezilat
  • Selfotel: anksiolitik, antikonvulsant sa mogućim neurotoksičnim destvom. Amantadin koristi se za tretiranje Parkinsonove bolesti, influenze i Alzheimerove
  • грипа од 11 до 17 дана. Код грипа се може користити антивирусна терапија амантадин и римантадин док ови лекови немају дејства код птичјег грипа. У превентивне
  • њиховим пацијентима. Када дође до епидемије грипа, лекови као што су амантадин или римантадин могу бити од помоћи у превенцији грипа. Није познато да
  • Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon Handonijum Hlorizondamin
  • Психотридин  Цинк Неконкурентни блокатори пора: 2 - MDP  3 - MeO - PCP  8A - PDHQ  Амантадин Аптиганел  ARL - 12, 495  ARL - 15, 896 - AR  ARL - 16, 247  Будипин  Делуцемин 
  • sigma receptora σ1 Agonisti: 3 - PPP 4 - PPBP 5 - MeO - DMT Alazocin SKF - 10047 Amantadin ANAVEX2 - 73 Arketamin BD - 737 BD - 1052 Kaptodiam Citalopram CGRP Kloperastin
  • Agonisti Adamantani: Amantadin Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin  UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam