Back

ⓘ GABRG2
GABRG2
                                     

ⓘ GABRG2

Receptor gama-aminobuterne kiseline, podjedinica gama-2 je protein koji je kod ljudi kodiran GABRG2 genom.

Gama-aminobuterna kiselina GABA je inhibitorni neurotransmiter u mozgu, koji posreduje neuronsku inhibiciju vezivanjem za GABA receptore. Tip A GABA receptori su pentamerni hloridni kanali koji mogu da budu formirani od više genetičkih varijanti GABAA podjedinica. Ovaj gen kodira gama 2 podjedinicu GABAA receptora. Mutacije ovog gena su vezane za epilepsiju i febrilne konvulzije. Alternativno splajsovanje ovog gena proizvodi transkriptne varijante koje kodiraju različite izoforme.

                                     
  • vezivanja u odnosu na D1 Za dopaminski receptor D5 je pokazano da interaguje sa GABRG2 Polymeropoulos MH, Xiao H, Merril CR 1992 The human D5 dopamine receptor

Users also searched:

...