Back

ⓘ Fananserin
Fananserin
                                     

ⓘ Fananserin

Fananserin je leki koji deluje kao potentan antagonist na 5HT 2A receptoru, i Dopaminskom D 4 receptoru, a ne blokira druge dopaminske receptore kao što je D 2. On ima sedativno i antipsihotično dejstvo, te je istraživan za moguću primenu u lečenju šizofrenije. Nije se pokazao dovoljno efektivnim, i rezultati su bili nezadovoljavajući.