Back

ⓘ Proteaza
Proteaza
                                     

ⓘ Proteaza

Proteaza je enzim koji izvodi proteolizu. Proteaza započinje proteinski katabolizam hidrolizom peptidnih veza koje povezuju aminokiseline u polipeptidne lance od kojih je formiran protein.

                                     

1. Klasifikacija

Standard

Proteaze se dele u šest grupa:

 • Treoninske proteaze
 • Aspartatne proteaze
 • Serinske proteaze
 • Glutamatne proteaze
 • Cisteinske proteaze
 • Metaloproteaze

Treoninske i glutamatne proteaze nisu bile poznate do 1995 i 2004, respektivno. Mehanizam raskidanja peptidne veze obuhvata korak u kome nukleofil napada peptidnu vezu. Nukleofil je bilo aminokiselina peptidaze ili molekul vode kod aspartat-, metalo- i glutamatne proteaze. Jedan način formiranja nukleofila je putem katalitičke trijade, gde se histidinski ostatak koristi za aktivaciju serina, cisteina, ili treonina.

                                     
 • ADAMTS13, vWF - razlažuća proteaza VWF - CP, vWF - razlažuća proteaza Upshaw faktor, von Willebrand faktor razlažuća proteaza ADAMTS13 peptidaza je enzim
 • insulinska proteaza insulinska proteinaza, insulin - degradirajuća neutralna proteinaza, insulin - specifična proteaza insulin - glukagonska proteaza metaloinsulinaza
 • sp. fotosistem II D1 protein obrade peptidaze, proteaza Re, proteaza specifična za rep, Tsp proteaza je enzim. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku
 • 107, DegP, DegP proteaza HtrA, proteaza A sa zahtevom za visoku temperaturu, HrtA protein toplotnog šoka, proteaza Do, Do proteaza je enzim. Ovaj enzim
 • termoaza PC 10, proteaza XXVII, termoaza, superaza, subtilisin DY, subtilopeptidaza, SP 266, savinaza 8.0L, savinaza 4.0T, kazusaza, proteaza VIII, optiklean
 • u mnogim delovima tela. PAR receptori se aktiviraju dejstvom serinskih proteaza kao što su trombin sa dejstvom na PAR receptore 1, 3 i 4 i tripsin PAR
 • Omptin EC 3.4.23.49, proteaza VII, proteaza A, gen ompT protein, ompT proteaza protein a, Pla, proteaza VII, proteaza A je enzim. Ovaj enzim katalizuje
 • Romboidna proteaza EC 3.4.21.105 je enzim. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Razlaganje tip - 1 transmembranskog domena koristeći katalitički
 • skeletalna mišićna proteaza kožna himotriptička proteinaza, mastocitna serinska proteinaza, himaza, skeletalna mišićna SK proteaza je enzim. Ovaj enzim
 • Kaspaza - 7 EC 3.4.22.60, CASP - 7, ICE - slična apoptotička proteaza 3, ICE - LAP3, apoptotička proteaza Mch - 3, Mch3, CMH - 1 je enzim. Ovaj enzim katalizuje sledeću

Users also searched:

...