Back

ⓘ Rotigotin
Rotigotin
                                     

ⓘ Rotigotin

Rotigotin je neergolinski dopaminski agonist koji se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu u Evropi i SAD-u. On se formuliše kao jednodnevni transdermalni flaster koji omogućava spor i konstantan unos leka tokom 24 časovnog perioda.

Poput drugih dopaminskih agonista, za rotigotin je pokazano da poseduje antidepresivne efekte i da može da bude koristan u lečenju depresije.

                                     

1. Hemija

Rotigotin je analogan sa 7-OH-DPAT i UH-232. Sva tri jedinjenja su derivati aminotetralina. Ova jedinjenja imaju sličnu strukturu sa dopaminom, što uslovljava njihovu farmakologiju.

Jedan od mogućih sintetičkih puteva je:

                                     
  • Амантадин  Мемантин  Римантадин Аминотетралини: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Ротиготин UH - 232 Бензазепини: 6 - Br - APB  Фенолдопам  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Olanzapin Fentolamin Fenoksibenzamin Piperoksan Piribedil Rauvolscin Rotigotin SB - 269, 970 Setiptilin Spiroksatrin Sunepitron Tolazolin Johimbin Mnogi
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Amantadin  Memantin  Rimantadin Aminotetralini: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Rotigotin UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434 
  • Амантадин  Мемантин  Римантадин Аминотетралини: 7 - OH - DPAT  8 - OH - PBZI  Ротиготин UH - 232 Бензазепини: 6 - Br - APB  Фенолдопам  SKF - 38393  SKF - 77434 

Users also searched:

...