Back

ⓘ BP-897
BP-897
                                     

ⓘ BP-897

BP-897 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao umereno selektivni parcijalni agonist dopaminski D 3 receptora. On je uglavnom korišćen za studiranje tretmana za kokainsku adikciju.