Back

ⓘ Rakloprid
Rakloprid
                                     

ⓘ Rakloprid

Rakloprid je sintetičko jedinjenje koje deluje kao antagonist na D2 dopaminskom receptoru. On se može radio obeležiti radioizotopom ugljenik-11 i koristiti u pozitronskom emisiono tomografskom skeniranju za utvrdivanje stepena dopaminskog vezivanja za D 2 dopaminski receptor. Na primer, jedna studija je utvrdila da postoji umanjeno vezivanje kod osoba sa emocionom otudenošću.

                                     
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Раклоприд Саризотан  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Сонепипразол  Спиперон 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 
  • Etikloprid  Fananserin  L - 745, 870  Nafadotrid  Nuciferin  PNU - 99, 194  Rakloprid Sarizotan  SB - 277, 011 - A  SCH - 23, 390  SKF - 83959  Sonepiprazol  Spiperon 

Users also searched:

...