Back

ⓘ Hinpirol
Hinpirol
                                     

ⓘ Hinpirol

Hinpirol je psihoaktivni lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni agonist D 2 i D 3 receptora. Za hinpirol je pokazano da povećava lokomotornu aktivnost kod miševa. U jednoj studiji je nadeno da on indukuje kompulzivno ponašanje koje je simptomatično za opsesivno-kompulzivni poremećaj kod pacova.