Back

ⓘ SKF-83959
SKF-83959
                                     

ⓘ SKF-83959

SKF-83.959 je sintetički benzazepinski derivat koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist D 1 receptor i pun agonist D 5 receptora. On ima visok afinitet za oba receptora, te stimuliše putem D 5 receptora PLC/PI put sekundarnog glasnika bez uticaja na cAMP/AC put, koji je povezan sa D 1 receptorom.

                                     
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 
  • UH - 232 Бензазепини: 6 - Br - APB  Фенолдопам  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ерголини: Бромокриптин  Каберголин  Дихидроергокриптин 
  • UH - 232 Benzazepini: 6 - Br - APB  Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini: Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin 

Users also searched:

...