Back

ⓘ Ergolin
Ergolin
                                     

ⓘ Ergolin

Ergolin je hemijsko jedinjenje čija strukturna osnova je prisutna u raznovrsnom nizu alkaloida, medu kojima su psihodelični lekovi. Derivati ergolina nalaze kliničku primenu kao vazokonstriktori i u lečenju migrene i Parkinsonove bolesti. Neki ergolinski alkaloidi su nadeni u ergot gljivama i smatra se da su jedan od uzroka ergotizma {{cite journal |last=Piquemal |first=R et al |title=Successful treatment of ergotism with Iloprost--a case report.|journal=Angiology |volume=49 |issue=6 |pages=493-497 |year=1998 |konvulzivne" i gangrenozne simptome.

                                     
  • Trimazosin Upidosin Urapidil Zolertin Mnogi TCA, TeCA, antipsihotici, ergolini i neki piperazini kao što su buspiron, trazodon, nefazodon, etoperidon
  • Фенолдопам  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ерголини Бромокриптин  Каберголин  Дихидроергокриптин  Лисурид  ЛСД  Перголид
  • Trimazosin Upidosin Urapidil Zolertin Mnogi TCA, TeCA, antipsihotici, ergolini i neki piperazini kao što su buspiron, trazodon, nefazodon, etoperidon
  • Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin  Lisurid  LSD  Pergolid
  • Фенолдопам  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ерголини Бромокриптин  Каберголин  Дихидроергокриптин  Лисурид  ЛСД  Перголид
  • Фенолдопам  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ерголини Бромокриптин  Каберголин  Дихидроергокриптин  Лисурид  ЛСД  Перголид
  • Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin  Lisurid  LSD  Pergolid
  • Trimazosin Upidosin Urapidil Zolertin Mnogi TCA, TeCA, antipsihotici, ergolini i neki piperazini kao što su buspiron, trazodon, nefazodon, etoperidon
  • Fenoldopam  SKF - 38393  SKF - 77434  SKF - 81297  SKF - 82958  SKF - 83959 Ergolini Bromokriptin  Kabergolin  Dihidroergokriptin  Lisurid  LSD  Pergolid

Users also searched:

...