Back

ⓘ Брезница (жупа)
                                     

ⓘ Брезница (жупа)

Брезница је средњовјековна српска жупа, а добила је име по ријеци Брезници, која се улива у Ћехотину. Налазила се у предјелу "колијевке прве српске државе" између река Таре, Лима и Дрине, за разлику од касније Рашке, која је била нешто источније. У средњовјековној држави Србији, жупа се налазила до 1373. године. Наиме, по пропасти Царства, њом су господарили српски обласни властелини, из угледне породице Војиновића: кнез Војислав Војиновић и велики жупан Никола Алтомановић. Након пораза Николе Алтомановића у сукобу са Коалицијом велики жупан је заробљен и ослијепљен у тврђави Ужице, а његове територије подијељене међу побједницима. Тако је жупу Брезницу 1373. године окупирала бановина Босна. Дата је у посјед и на управу краљевом великом војводи, Влатку Вуковићу. Након смрти војводе Влатка између осталих посједа у Краљевини Босни, жупом су и даље наставили да владају чланови најмоћније властелинске породице Косача: Влатков братанић, Сандаљ Хранић Косача а касније и Сандаљев братанић, Стефан Вукчић Косача. Велики војвода Стефан имао је у жупи Брезници и своју "љетњу резиденцију". Након убиства последњег босанског краља, Стефана Томашевића и пораза херцегове војске у сукобу са Турцима, на ријеци Брезници, 1463. године - под Османлије је пала и жупа Брезница. Као и остали источни дјелови средњовјековних посједа Стефана Вукчића Косаче, жупа ће потпасти под историјску област звану Стара Херцеговина. У овој жупи су се налазила насеља: трг Пљевља и тврђаве, Кукањ и Козник.

                                     

1. Трг Пљевља

Под именом Пљевља од пљевара на манастирским посједима трг се помиње у Дубровачком архиву, 1465. године. Није утврђено у ком периоду средњег вијека је настало ово неутврђено насеље у жупи Брезница, као ни да ли је од почетка носило то име. По Јеричеку: сасвим је доказано да је првобитно име овог трга било Брезница по истоименој жупи да је име "Плевља" преовладало од краја XV вијека. При томе упућује на једну дубровачку инструкцију, од 13. септембра 1430. године, којом се наређује поклисарима да сачекају турског субашу "in Breznise over a Pripogle". Ова тврдња, из 1879. године, има доста присталица, али је Михаило Динић сматра за недоказану помен "Breznisa" не мора значити име насеља, већ ријеке или саме жупе сматрајући да се за сада једино зна за ријеку и жупу Брезницу, а уколико је насеље Брезница или Брезник у средњем вијеку и постојало – не би могло бити идентично са тргом Плевља. Тим прије, што је Јеричек у своје вријеме располагао само са "најстаријим" поменом трга Плевља, код Харфа 1496 - 1499.

                                     

2. Тврђаве

Утвеђени Кукањ, на ријеци Ћехотини десетак километара западно од Пљеваља добро је позната "љетња резиденција" породице Косача, која је у име босанског краља загосподарила овим крајевима након 1373. године. Мада неисправног имена, ово се утврђење у XV вијеку наводи у три случаја: "Cochangu in Brisiniza castello con lo contato 1444; castrum Gukani 1448; civitate Euchane cum castris et pertinentiis suis 1454". И данас је очувано име његовог подграђа suburbium као локалитет Подкукањ. На око 1200 м/нм, на стрмом и стјеновитом брду изнад Козичке ријеке код села Козице, југоисточно од Пљеваља налазе се релативно добро очувани остаци тврђаве Козник. Називан је у народу и "Јеринин град". Године 1441. помиње се први пут у дубровачком архиву а као "castrum" Козник - у повељи Фридриха III упућеној Стефану Вукчићу Косачи, 1448. године.

                                     
 • Буковице на сјеверозападу. Брезница се први пут помиње 1296. По многима средиште жупе представљало је насеље под истим именом Брезница а које је претача каснијег
 • већ ријеке или саме жупе сматрајући да се за сада једино зна за ријеку и жупу Брезницу а уколико је насеље са именом Брезница или Брезник у средњем
 • Не поистовећивати са Оногошт град Жупа Оногошт или Оногоште лат. Onogoste је средњовјековна жупа која је обухватала шири простор око Никшићког поља
 • Пива је српска жупа из раног средњег вијека, која се помиње у вези са Предимиром Predimirius од стране попа Дукљанина писца Барског родослова, највјероватније
 • Михаило Динић Земље херцега Св. Саве Глас бр. 182 1940 151 - 257 и СКЗ, Београд 1978. Пљевља Засада Бобово Брезница жупа Тврђаве у Црној Гори
 • castrum Rabenzky 1448 Vbrisinio треба читати као у Брезници средњовјековна жупа у данашњем пљеваљском крају Један дубровачки караван ишао
 • области и жупа као што су: Захумље и Травунија на југозападу, односно Оногошт жупа Брезница жупа Љубовиђа жупа и друге области и жупе према унутрашњости
 • овој жупи у данашњој општини Пљевља значајна су три мјеста: Кукањ љетње боравиште породице Косача са подграђем  источно се налазио трг Брезница са
 • дефинитивно пропада у шестом вијеку најездом Словена и Авара. Детаљније: Брезница жупа и Пљевља трг У средњем вијеку, насеље се по Јеричеку и од XIX вијека
 • делило се на више жупа На крајњем југу лежала је Пивска жупа са седиштем у Соколграду, највећем граду у Подрињу. У саставу Пивске жупе налазило се готово
 • Хамза - бег. Престоница санџака је касније померена у Пљевља ранији назив Брезница Херцеговачки санџак је био део Румелијског, а касније постаје део Босанског
 • био Хамза - бег. Главни град је касније помјерен у Пљевља ранији назив Брезница Херцеговачки санџак у почетку био дио Румелијског пашалука, а оснивањем